A

Vesilaitos tiedottaa

04.10.2019

Vesijohtoverkoston vedessä maku- ja hajuhaitat ovat vähenemään päin. Veden laadun tarkkailua tehdään ja vesinäytteitä otetaan edelleen tehostetusti ja niiden tuloksista ilmoitetaan välittömästi, kun ne ovat tiedossa. Verkostossa oleva vesi täyttää talousvedelle asetetut mikrobiologiset laatuvaatimukset ja tilanne ei vaadi kuluttajilta toimenpiteitä.

Punkalaidun 4.10.2019

Punkalaitumen kunnan vesihuoltolaitos
Sastamalan seudun sosiaali- ja terveyspalvelut/Terveysvalvonta

Takaisin