A

Kunnanvaltuuston päätökset 5.10.2020

05.10.2020

17     Valtuustoaloite / Valtuuston kokouspalkkioiden
         maksamisesta, Juha Yli-Parri
         Marja Wakkala esitti, että kokouspalkkiot maksetaan
         normaalisti. Timo Karunen kannatti Wakkalan esitystä.
         Wakkalan esitys tuli hyväksytyksi.

18     Haukankosken kiinteistöt
         - esityksen mukaisesti

19     Lisämääräraha vuoden 2020 talousarvioon
         - esityksen mukaisesti

20     Selvitys tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen v. 2019
         - esityksen mukaisesti

21     Osavuosikatsaus 1.1. - 31.8.2020
         - esityksen mukaisesti

22     Tuloveroprosentin määrääminen vuodelle 2021
         - esityksen mukaisesti

23     Kiinteistöveroprosenttien määrääminen vuodelle 2021
         - esityksen mukaisesti

Takaisin