A

Kunnanhallituksen päätökset 4.10.2021

04.10.2021

129     Penttilän alueen asemakaavamuutos
          - esityksen mukaisesti
          Lisäksi kunnanhallitus nimesi puistot ja kadut seuraavasti:
          Mariaananpuisto, Vihtorinpuisto ja Perkonpuisto
          Tellervontie ja Tuomaantie

130     Kiinteistötraktorin hankinta
           Antti Peltomäki esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi.
           Marja Wakkala ja Sirkka Madekivi kannatti Peltomäen esitystä.
           Peltomäen esitys hyväksyttiin äänin 5-1, 1 tyhjä           

131     Kiinteistötietokannan päivittäminen
           - esityksen mukaisesti

132     Metsäsuunnitelman päivittäminen
           - esityksen mukaisesti

133     Varhaiskasvatuksen toimet
           - esittelijän muutetun esityksen mukaisesti:
           Kunnanhallitus päättää perustaa varhaiskasvatuksen opettajan
           toimen 1.1.2022 alkaen. Lisäksi kunnanhallitus päättää,
           että varhaiskasvatuksen henkilöstörakennetta tarkastellaan
           uudelleen vuoden 2022 aikana.

 
134     Yhteisten toimielinten jäsenten valitseminen
           - esityksen mukaisesti

135     Sopimus kaavoittajan asiantuntijaresurssin ostamisesta / Urjalan kunta
           - esityksen mukaisesti
 
136     Toimivallan pidättäminen kunnalla kunnallis- ja kiinteistöverosta vapauttamisessa vuosina 2022 - 2024
           - esityksen mukaisesti

137     Aluevaalien äänestyspaikkojen ja ennakkoäänestysaikojen päättäminen
          - esityksen mukaisesti

138     Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta / aluevaalit 2022
           Vaalilautakunta: pj Eeva Ylinen, vpj Terttu Routsi, 
           jäsenet Marita Lindqvist-Saarela, Simo Keto, Markku Paija
           varajäsenet Satu Rannikko, Pasi Siukola, Sari Laakso, Hilkka Välläri, Veikko Laitsaari
           Vaalitoimikunta: pj Pekka Karppanen, vpj Marju Pihlajamaa, jäsen Terttu Routsi
           varajäsenet Ari Poutala, Jani Nousiainen, Satu Rannikko

139     Osavuosikatsaus 31.8.2021
           - esityksen mukaisesti

140     Vuoden 2022  talousarvion valmistelu
           - esityksen mukaisesti

141     Ilmoitusasiat
           - esityksen mukaisesti

142     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
          - esityksen mukaisesti

Takaisin