A

Kunnanhallituksen päätökset 2.5.2023

02.05.2023

81     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
         - esityksen mukaisesti

82     Pöytäkirjan tarkastajien valinta
         - esityksen mukaisesti

83     Hallinto- ja talousjohtajan valitseminen
         Henkilöarvioinneissa oli seuraavat hakijat: Jaana Jokikoivu-Hiukkamäki,
         Sari Hietala-Karlsson ja Timo Oravainen. Kuultiin henkilöarviointien tulokset.     
         

         Esittelijä esitti, että kunnanhallitus päättää, että valtuusto haastattelee
         henkilöarvioinneissa käyneet sekä suorittaa hallinto- ja talousjohtajan vaalin.

         Esittelijän esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

 84     Teknisen johtajan valitseminen
          Henkilöarvioinnessa oli seuraavat hakijat: Joonas Ramstedt ja Marja Rantanen.
          Kuultiin henkilöarviointien tulokset.

          Esittelijä esitti, että tekniseksi johtajan virkaan valitaan Marja Rantanen
          ja varalle Joonas Ramstedt.
          Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se valitsee
          teknisen johtajan virkaan Joonas Ramstedtin, päätös tehtiin äänin 2-5


85     SASKY koulutuskuntayhtymän yhtymäkokousedustajan valinta
         - edustajaksi valittiin Matti Seppä, varaedustajaksi Timo Karunen

86     Yhdistysavustusten hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

87     Koulukuljetusten hinnankorotusesitys / Kuljetus ja vapaa-aikapalvelut Nieminen & Honkala
         - esityksen mukaisesti

88     Kunnanjohtajan tavoitteiden hyväksyminen vuodelle 2023
         - esityksen mukaisesti

89     Kunnanjohtajan katsaus 26.4.2023
         - esityksen mukaisesti

90     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

91     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Takaisin