A

Kunnanvaltuuston päätökset 30.10.2023

30.10.2023

21     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
         - esityksen mukaisesti

22     Pöytäkirjan tarkastajien valinta
         - pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Antti Peltomäki ja Jani Nousiainen

23     Osavuosikatsaus 30.4.2023
         - esityksen mukaisesti

24     Osavuosikatsaus 31.8.2023
         - esityksen mukaisesti

25     Tarkastuslautakunnan varajäsenen valitseminen
         - valittiin Anne Mäki-Laurlla

26     Pääomalainan myöntäminen Punkalaitumen Vuokra-asunnot Oy:lle
         - esityksen mukaisesti, kohdassa esittelijänä toimi vs. hallinto- ja talousjohtaja Timo Oravainen ja valtuuston puheenjohtajana II varapuheenjohtaja Sirkka Madekivi; esteellisinä ja poissa kohdan käsittelystä olivat PVA:n toimitusjohtaja, kunnanjohtaja Tuija Ojala sekä PVA:n hallituksen jäsenet Linda Lähdeniemi, Tapio Korhonen, Harri Lumme, Matti Seppä ja Marja Wakkala

27     Kotouttamisohjelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

28     TE-palvelut 2024 -uudistus / Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen valmistelu
         - esityksen mukaisesti

29     Tuloveroprosentti vuonna 2024
         - esityksen mukaisesti

30     Kiinteistöveroprosentit vuonna 2024
         - esityksen mukaisesti

Takaisin