A

Kiinteistöinventoinnin maastotyöt

16.11.2023

FCG:n työntekijät tekevät kunnan toimeksiannosta maastotöitä marras-tammikuussa.

Kartoituksessa selvitetään rakennusten aloja ja vastaako ilmoitettu rakennustyyppi tai sen käyttötarkoitus viranomaisella olevaa tietoa.

Työntekijöillä on käytössä autot, joissa ei ole FCG:n tunnuksia/mainoksia. Kenttätyötä tekevillä on huomiovaatteet ja kuvalliset henkilökortit.

Takaisin