A

Aamu- ja iltapäivätoiminnan paikat haettavissa 27.5.2024 asti

16.05.2024

Jälleen on aika suunnata katseet kohti tulevaa syksyä. Punkalaitumen kunnassa tarjotaan 1-2-luokkien oppilaille sekä erityisen tuen oppilaille aamu- ja iltapäivätoimintaa. Aamutoimintaa järjestetään Keskuskoululla alkaen klo 7 ja iltapäivätoimintaa sekä Keskuskoululla että Pohjoisseudun koululla päättyen klo 17. Jos Pohjoisseudun koulun oppilailla on tarve aamutoimintaan, he menevät aamuiksi Keskuskoululle, josta on kuljetus Pohjoisseudulle.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan maksut ovat samat kuin tänä lukuvuonna (Kasvltk 34/12.01.03/2018  17.4.2018) ja entiseen tapaan maksut määräytyvät sen mukaan montako tuntia lapsi on aamu- ja iltapäivätoiminnassa yhteensä päivän aikana. Jos lapsi on toiminnassa noin kolme tuntia päivässä, on hinta 90€/kk, noin neljä tuntia päivässä, hinta on 110€/kk ja yli neljä tuntia päivässä 140€/kk. Tuntimäärään lasketaan siis aamu- ja iltapäivätoiminnan yhteinen aika. Tarkoitus on, että lapsi on ap-ip-toiminnassa läsnä maksimissaan haetun ajan eikä ylitä sitä toistuvasti. Jos haettu tuntimäärä ylittyy toistuvasti kuukauden aikana, tuntimäärä korotetaan tarvetta vastaavaan.  Aamutoiminta päättyy ja koulupäivä alkaa aamuisin klo 8.45 ja iltapäivätoiminta alkaa koulupäivän päätyttyä joka päivä klo 13. Mikäli osallistumispäiviä on 10 tai alle kuukaudessa, maksu on 50 % edellä mainituista. Lisäksi sisaralennuksena annetaan 50 % alennus nuoremman sisaruksen maksusta. Jos lapsi, jota ei ole haettu aamu- ja iltapäivätoimintaan, tarvitsee toimintaa pakottavan tarpeen vuoksi kerran tai kaksi, satunnaisen toimintapäivän hinta on 10€/pv.

Maksun perimättä jättämistä tai maksun huojennusta voi hakea Arto Asalta siihen tarkoitetulla kaavakkeella. Kaavake ja maksuhuojennusrajat löytyvät kunnan nettisivuilta osoitteesta www.punkalaidun.fi kohdasta Kasvatus ja koulutus à Perusopetus à Lomakkeet ja ohjeet tai niitä voi kysellä allekirjoittaneelta tai iltapäivätoiminnan ohjaajilta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaa ohjaavat koulujen koulunkäynninohjaajat. Aamutoimintaan sisältyy aamupala ja iltapäivätoimintaan välipala.

Jos aamu- ja iltapäivätoimintaan mukaan haettu lapsi on poissa toiminnasta koko kuukauden, lukuun ottamatta lapsen sairautta, aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään puolet kuukausimaksusta. Jos lapsen aamu- ja/tai iltapäivätoiminnan tarve loppuu lukukauden aikana, pitää asiasta ilmoittaa kirjallisesti allekirjoittaneelle.

Kuljetukset aamutoimintaan sekä iltapäivätoiminnasta kotiin hoitavat lapsen huoltajat.

Liitteenä olevalla hakemuksella haetaan aamu- ja iltapäivätoimintaan koko lukuvuodeksi 2024-2025.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemukset lukuvuoden 2024-2025 osalta tulee toimittaa 27.5.2024 mennessä sähköisellä hakemuksella tai paperisena os. Kirsi Lähdeniemi, Pohjoisseudun koulu, Oriniementie 25, 31810 Oriniemi tai sähköpostilla alla olevaan osoitteeseen.

Yhteistyöterveisin

Kirsi Lähdeniemi  
aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori 
puh. 040 720 1601
kirsi.lahdeniemi@punkalaidun.fi           

                                               

 Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakemus 2024    Tulostettava hakemus

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                       

                                                                                                                                              

Takaisin