A

Teknisen johtajan virka haettavana

15.03.2023

Punkalaidun on noin 3000 asukkaan kunta Lounais-Pirkanmaalla. Pienenä ja tiiviinä kuntana olemme turvallinen ja voimme panostaa kuntalaisiin yksilöinä.

Tavoitteemme kuntana on olla rohkea ja edelläkävijä. Uunituoreen kuntastrategiamme pääpainot ovat yhteisöllisyys, yritysmyönteisyys ja ympäristö. Olemme osa Hinku-verkostoa.

Punkalaitumen kunta etsii

TEKNISTÄ JOHTAJAA

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on amk-insinöörin tutkinto tai muu soveltuva korkeakoulututkinto sekä kokemus julkishallinnon teknisestä toimesta. Lisäksi katsotaan eduksi kokemus maa- tai talonrakentamiseen ja vesihuoltotekniikkaan liittyvissä tehtävissä.

Tehtäviin kuuluu teknisen vastuualueen johtaminen ja vastuu kunnan rakennuttamisesta, kiinteistöhuollosta sekä yhdyskuntatekniikasta. Osana työtehtäviä ovat myös kunnan maankäytön suunnittelu ja ympäristöasiat. Tekninen johtaja on teknisen lautakunnan ja rakennusvalvontajaoston esittelijä ja kunnan johtoryhmän jäsen.

Arvostamme hyviä johtamis-, viestintä- ja vuorovaikutustaitoja, joustavuutta, kehittämismyönteistä toimintatapaa, käytännön kokemusta projektien läpiviemisestä, kunnallistekniikan rakentamisesta, julkisista hankinnoista sekä kunnallishallinnosta ja -taloudesta. Kuntamme on pieni, joten jokaisen työntekijän tehtäväkenttä on monipuolinen. Toivommekin hakijoilta erityisesti kykyä hallita suuria asiakokonaisuuksia.

Virka täytetään niin pian kuin mahdollista. Palkkaus ja virkasuhteen ehdot määräytyvät kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Hakuprosessissa voidaan tarvittaessa käyttää ulkopuolista arvioijaa. Valinnassa noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Valitun on ennen viran vastaanottamista esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja kunnasta osoitteesta www.punkalaidun.fi.

Punkalaidun kunta on savuton työpaikka.

Virkaa on haettava to 30.3.2023 klo 15 mennessä, jolloin myös postitse saapuneiden hakemusten on oltava perillä.

Hakemukset osoitteella Punkalaitumen kunnanhallitus, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun tai sähköpostilla kunta@punkalaidun.fi.

Lisätietoja virasta antaa kunnanjohtaja Tuija Ojala, puh. 040 621 2472, tuija.ojala@punkalaidun.fi ja teknisen lautakunnan puheenjohtaja Sami Uutto, puh. 044 326 1323, sami.uutto@punkalaidun.fi.

Takaisin