A

Kunnanhallituksen päätökset 30.1.2023

30.01.2023

21     Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
         - esityksen mukaisesti

22     Pöytäkirjan tarkastajien valinta
         Antti Peltomäki ja Marja Wakkala

23     Nuorisovaltuuston edustajat kunnanhallituksen ja -valtuuston kokouksiin
         - esityksen mukaisesti

24     Elinvoimaneuvoston jäsenten valinta
         Mari Pohjala, varalle Mikko Uotila
         Kaisa Männistö, varalle Marjaana Saarinen
         Juho Uusi-Kouvo, varalle Sami Ali-Rantala
         Harri Lumme, varalle Linda Lähdeniemi
         Timo Karunen, varalle Antti Peltomäki

         Lisäksi neuvostoon valittiin kunnanjohtaja Tuija Ojala ja
         elinvoimakehittäjä Henna Ärrälä. Kj toimii kokoonkutsujana.

25     Vaalilautakunnan ja vaalitoimikunnan valinta / Eduskuntavaalit 2023

         Vaalilautakunta - pj. Eeva Ylinen, vpj. Terttu Routsi,
         jäsenet Markku Paija, Marita Lindqvist-Saarela, Hilkka Välläri
         varajäsenet Satu Rannikko, Pasi Siukola, Sari Laakso,
         Matti Seppä ja Veikko Laitsaari

         Vaalitoimikunta - pj. Pekka Karppanen, vpj. Marju Pihlajamaa,
         jäsen Terttu Routsi
         varajäsenet Ari Poutala, Jani Nousiainen ja Satu Rannikko

26     Loimaan sivistyslautakunnan jäsenen valitseminen
         - esityksen mukaisesti

27     Kumppanuussopimus kuntouttavan työtoiminnan toteuttamisesta
         - esityksen mukaisesti

28     Valtionosuudet v. 2023
         - esityksen mukaisesti

29     Tietohallintosihteerin valitseminen
         Tietohallintosihteeriksi valittiin tradenomi Kaija Seppä Punkalaitumelta

30     Punkalaitumen kunnan kesätyöllistäminen 2023
         - esityksen mukaisesti

31     Ari Prihtin ehdotusponsi / Teknisen johtajan virka
         - esityksen mukaisesti

32     Teknisen toimen henkilöstön ilmoitus luottamushenkilöiden epäasiallisesta käytöksestä
         Esittelijä täydensi esitystään seuraavasti:
         Lisäksi kunnanhallitus päättää, että valtuuston puheenjohtajisto suorittaa
         tiedonkeruun luottamushenkilöiden osalta. 

         Esittelijän täydennetty esitys hyväksyttiin yksimielisesti.


33     Ilmoitusasiat
         - esityksen mukaisesti

34     Ajankohtaiset suunnitteluasiat
         - esityksen mukaisesti

Esityslista

Takaisin