A

Kuulutus: Asemakaavamuutoksen lainvoimaisuus

18.10.2018

KUULUTUS

Punkalaitumen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 21.8.2018 § 16 Korttelien 133, 139, 140 sekä niiden ympäristön asemakaavan muutosehdotuksen. Asemakaavamuutos on saanut lainvoiman 9.10.2018.

Punkalaitumella 18.10.2018
Kunnanhallitus

Takaisin