A

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistus nähtävillä

20.11.2019

Hulevesitulvariskien alustavan arvioinnin tarkistus nähtävillä

Laki (620/2010) ja asetus (659/2010) tulvariskien hallinnasta tulivat voimaan kesällä 2010. Lain mukaan kunnat vastaavat hulevesitulvariskien hallinnan suunnittelusta, jolloin kunnan tehtävänä on hulevesitulvariskien alustava arviointi ja sen perusteella nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet tai todeta, ettei kunnassa tällaisia alueita ole. Edellä mainitusta arvioinnista tulee tehdä päätös ja toimittaa päätös ELY-keskukselle.

Alustava arviointi, merkittävien hulevesitulvariskialueiden nimeäminen, tulvavaara- ja tulvariskikartat sekä hulevesitulvariskien hallintasuunnitelmat tarkistetaan jatkossa tarpeellisin osin kuuden vuoden välein. Ensimmäisen kerran asiaa tarkasteltiin vuonna 2012 ja vuonna 2018 Kuntaliitto lähetti kunnille toisen kyselyn koskien hulevesitulvariskien kartoittamista.

Vuonna 2012 tehdyn alustavan arvioinnin perusteella Punkalaitumen kunnan päätös oli, ettei kunnan alueella ole tulvariskilain 8 §:n mukaisia merkittäviä tulvariskikohteita. Kunnassa ei ole arviontien (vuosien 2011-2019) välillä tapahtunut merkittäviä hulevesitulvista aiheutuneita vahinkoja, eikä kunnan rakenteessa ole tapahtunut sellaisia muutoksia, jotka olisivat muuttaneet vuonna 2012 tehdyn hulevesitulvariskien tarkastelun johtopäätöksiä.

Punkalaitumen kunnan hulevesitulvariskien arvioinnin tarkistaminen on valmistunut. Asiakirja on yleisesti nähtävillä 20.11. – 20.12. 2019 kunnanviraston neuvontapisteessä, osoitteessa Vesilahdentie 5, Punkalaidun ja kunnan kotisivuilla osoitteessa www.punkalaidun.fi.

Kunnan jäsenillä ja osallisilla on tilaisuus esittää mielipiteensä Punkalaitumen kunnan hulevesitulvariskialueista ja päätösehdotuksesta. Kirjallinen muistutus on toimitettava nähtävillä oloaikana osoitteeseen: Punkalaitumen kunta, tekninen lautakunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun tai sähköpostitse osoitteeseen kunta@punkalaidun.fi. Lisätietoja antaa vs. tekninen johtaja Satu Alajärvi, puh. 040 645 2141, satu.alajarvi@punkalaidun.fi.

Kunnan päätökseen merkittävien tulvariskialueiden nimeämisestä ei saa hakea erikseen muutosta valittamalla (Laki tulvariskien hallinnasta 19 §).

 

Punkalaitumen kunta
Tekninen lautakunta
20.11.2019

LIITTEET

Tulvakartta (löytyy myös Suomen ympäristökeskuksen sivuilta: http://paikkatieto.ymparisto.fi/tulvakartat/Viewer/Viewer.html?Viewer=Tulvakartat_suppea).

Takaisin