A

Kuulutus: Penttilän alueen asemakaavan muutos

02.07.2020

ASEMAKAAVOITUS

Punkalaitumen kunnanhallitus kuuluttaa asemakaavamuutoksen vireilletulon. Penttilän alueen asemakaavan muutos koskee Punkalaitumen kunnan kortteleita 126-132, 134-138 ja 141-144 sekä niihin liittyvää katualuetta. Suunnittelualueen laajuus on n. 16 ha. Alue sijaitsee noin kilometrin päässä kunnan ydinkeskustan koillispuolella.

Asemakaavan muutoksen tavoitteena on alueen asemakaavan ajantasaistaminen alueen vetovoimaisuutta kohentaen ja parantaen alueen pientalotonttien toteuttamisedellytyksiä. Lisäksi kaavamuutoksessa tullaan tarkastelemaan alueen liikenteellisten järjestelyjen ja asutuksen sijoittumisen edellytyksiä.

Kunnanhallitus on kokouksessaan 22.6.2020 hyväksynyt edellä mainitun kaavahankkeen osallistumis- ja arviointisuunnitelman, joka on nähtävillä Punkalaitumen kunnantalolla sekä kunnan internetsivuilla www.punkalaidun.fi koko kaavoitusprosessin ajan.

Kirjalliset kommentit tulee toimittaa 31.8.2020 mennessä osoitteeseen Punkalaitumen kunta, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun tai sähköpostitse osoitteella kunta@punkalaidun.fi

Lisätiedot Kirsikka Siik / Ramboll Finland Oy, puh. 050 324 5527, kirsikka.siik@ramboll.fi tai tekninen johtaja Satu Alajärvi, puh. 040 6452141, satu.alajarvi@punkalaidun.fi.

Punkalaitumella 2.7.2020
Kunnanhallitus


Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Takaisin