A

Kunnanvaltuuston päätökset 15.05.2017

15.05.2017

4     Kuntalais- ja valtuustoaloitteet v.2016
       - esityksen mukaisesti

5     Vuoden 2016 tilintarkastuskertomus, tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen
       - esityksen mukaisesti

6     Tarkastuslautakunnan vuoden 2016 arviointikertomus
       - esityksen mukaisesti

7     Henkilöstöraportti v. 2016
       - esityksen mukaisesti

8     Valtuustokauden 2013 - 2016 hyvinvointikertomus asukkaiden terveydestä ja hyvinvoinnista
       - esityksen mukaisesti

9     Sivistystoimen virkanimikkeiden muuttaminen
       - esityksen mukaisesti

10    Hallintosäännön hyväksyminen
        - esityksen mukaisesti

11    Palveluneuvojan määräaikaisen viran perustaminen
        - esityksen mukaisesti

12    SASKY koulutuskuntayhtymän perussopimuksen muuttaminen
        - esityksen mukaisesti

Takaisin