A

Kunnanvaltuuston päätökset 11.12.2017

11.12.2017

41     Suomen Kuntaliiton valtuuskunnan vaali
         Ehdokaslista nro   äänimäärä
         4                          716
         5                          430
         6                          143
         7                          716
         9                         100342     Lounais-Pirkanmaan kotouttamisohjelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

43     Vuoden 2018 talousarvio ja uosien 2019 - 2020 taloussuunnitelma
         Elinvoiman kehittäminen -osastolle lisättiin tavoitteeksi lähipalveluiden säilyttäminen, muutoin esityksen mukaisesti

44     Hallintosäännön muuttaminen
         - esityksen mukaisesti

Takaisin