A

Lausunto ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta Fingrid Oyj, 400+110 kilovoltin voimajohtohanke, Huittinen, Loimaa, Humppila, Jokioinen, Forssa

12.11.2019

Kuulutus


Yhteysviranomaisen lausunto
Aiemmin julkaistu kuulutus

Takaisin