A

Kunnanvaltuuston päätökset 7.6.2021

07.06.2021

  7     Tilinpäätös vuodelta 2020
         - esityksen mukaisesti

  8     Tarkastuslautakunnan vuoden 2020 arviointikertomus
         - esityksen mukaisesti

  9     Henkilöstöraportti v. 2020
         - esityksen mukaisesti

10     Hyvinvointikertomus raportti v. 2020
         - esityksen mukaisesti

11     Toimielinorganisaatio 1.8.2021 alkaen
         - Marja Wakkala esitti, että perustetaan henkilöstölautakunta,
           jonka jäsenmäärä on 1 + 6
           - hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 16 - 5

12     Hallintosääntö 1.8.2021 alkaen
         - Marja Wakkala esitti, että valtuustoon valitaan kolme varapuheenjohtajaa
           - hallituksen esitys hyväksyttiin äänin 17 - 4

        - Marja Wakkala esitti, että valtuuston kokouskutsu lähetetään
          kuusi päivää ennen kokousta
           - Wakkalan esitys hyväksyttiin yksimielisesti

13     Pirkanmaan hyvinvointialueen väliaikaisen toimielimen asettaminen
         - esityksen mukaisesti

14     Lounais-Pirkanmaan kotouttamisohjelman hyväksyminen
         - esityksen mukaisesti

15     Osavuosikatsaus 30.4.2021
         - esityksen mukaisesti

16    Aloite Porttikallion alueen kehittämisestä/Ville Seppä
        - asia lähetettiin kunnanhallituksen valmisteltavaksi

Takaisin