A

Kesätyöllistämistukien haku yhdistyksille ja yrityksille

21.02.2018

KESÄTYÖLLISTÄMISTUKI 2018

Punkalaitumelaisilla yrityksillä, maa- ja metsätiloilla, järjestöillä ja yhdistyksillä on mahdollisuus hakea tukea kesätyöntekijän palkkaamiseen kunnan työllistämisyksiköstä.

Kuka tukea voi saada ja millä ehdoilla:

-      Nuorten kesätyöllistämistukea myönnetään vähintään 4 viikon (20 työpäivää) mittaiseen työsuhteeseen punkalaitumelaisen alle–25-vuotiaan opiskelevan tai työttömän nuoren palkkaamiseen

-      Palkkaus tapahtuu koulujen loma-aikana (touko-syyskuu)

-      Tukea voivat hakea ainoastaan punkalaitumelaiset toimijat

-      Työllistämistuen hakee työnantaja, nuoret voivat markkinoida itseään kesätöihin tukeen vedoten

-      Tuen suuruus on 4:n viikon työsuhteesta 400 euroa/työllistetty nuori. 

-      Työajan tulee olla vähintään 25h/vko

-      Työstä tulee laatia virallinen työsopimus 

-      Työssäoloajan ei tarvitse olla yhtäjaksoinen

-      Kunnan, valtion tai kirkon/seurakunnan yksiköt eivät ole oikeutettuja nuorten kesätyöllistämistukeen

-      Jokaista nuorta kohden on mahdollista saada vain yksi avustus, vaikka työllistävä taho olisi eri. 

-      Avustusta ei myönnetä niiden nuorten palkkaamiseen, jotka saavat kesätyöpaikan Punkalaitumen kunnalta.

-      Tukea ei myönnetä henkilöille, jotka ovat säännöllisesti yrityksen/yhdistyksen palveluksessa koko/osa-aikaisesti jo ennen tukikauden alkua

-      Tuki myönnetään työnantajan perheeseen kuulumattoman nuoren työllistämiseen

Tuet myönnetään määrärahojen puitteissa hakujärjestyksessä, yleishyödyllisille yhdistyksille 1-3 tukea ja yrityksille ensisijaisesti yksi tukisumma/hakijataho.

Mikäli määrärahaa jää jäljelle on yritystenkin mahdollisuus saada useampia tukisummia. Tukisummia voidaan myöntää myös hakuajan päätyttyä, mikäli varattua määrärahaa on jäänyt jäljelle. Kesätyöllistämistuet myöntää hyvinvointijohtaja.

Työllistämistuki maksetaan jälkikäteen palkanmaksutositetta vastaan. Tositteista tulee ilmetä myös tarvittavien sivukulujen tilitys. Pyydämme ystävällisesti ilmoittamaan, mikäli ette käytä saamaanne tukea (ilmoituksella mahdollistatte tuen antamiseen eteenpäin seuraavalle hakijalle). Määrärahaa on varattu yhteensä 25 nuoren työllistämiseen (400€/nuori).

Tukihakemuslomakkeet tulee jättää 06.04.2018 klo 15.00 mennessä sähköpostiosoitteeseen kunta@punkalaidun.fi tai osoitteeseen Punkalaitumen kunta / kesätyöllistämistukihakemus, Vesilahdentie 5, 31900 Punkalaidun. Vapaamuotoiset maksatushakemukset kesätyöllistämistuesta on toimitettava 31.10.2018 edellä ilmoitettuun sähkö/postiosoitteeseen. Mikäli maksatushakemuksen määräaikaa ei noudateta, oikeus tukeen menetetään.

Asiasta kiinnostuneet tahot voivat tiedustella lisätietoja Tiina Mäkirannalta numerosta 040 138 2312.

Takaisin